| Hem | Valblogg |

Opinionsundersökningar december

Av de sex opinionsundersökningar som vi listade under december (123456) går det inte att dra en klar slutsats om vilket block som kommer få makten i landet efter valet. Ställningen mellan blocken skiftade från opinionsundersökning till opinionsundersökning. Det som var genomgående var dock att Sverigedemokraterna i samtliga sex undersökningar skulle komma in i riksdagen om det hade varit val i decembers.

Inget av de befintliga partierna i riksdagen skulle dock hamna utanför spärren på 4% och uppstickarpartiet Piratpartiet var långt ifrån att komma in.

Skillnaden mellan de befintliga partierna i riksdagen varierade en del mellan varje opinionsinstitut.  Att det kan vara en stor differens mellan olika opinionsinstitut tillhör vanligheterna i opinionsundersökningar. Anmärkningsvärt är dock samstämmigheten avseende Sverigedemokraterna.