| Hem | Valblogg |

Välkommen till val 2010

Avsikten är att ge information om valet 2010. Om de partier som finns i riksdagen samt de som vill in och annan information som kan vara av intresse för att skaffa sig kunskaper om valet i september.


Opinionsundersökningar
På opinionsundersökningar följer vi de opinionsundersökningar som publiceras med start från december 2009 ända fram till september 2010.

Partier
En liten genomgång först av de partier som finns representerade i riksdagen samt även de nya partier som vill komma in i samband med valet 2010.

Valfrågor
Vilka frågor kommer att dominera valrörelsen till valet. Vilka skiljelinjer finns det mellan de partier som ställer upp i valet. Det är några saker vi kommer titta på under avsnittet valfrågor.

Val 2010
En liten bakgrund med valhistoria samt lite allmänt om valen till kommuner, landsting och riksdagen. Även en jämförelse med hur val går till i andra länder.

Blogg av val 2010
För kommentarer och diskussioner om valet finns här en valblogg.

Webbplatsen Val 2010 är partipolitiskt obunden