| Hem | Valblogg |

Kommunalvalet är det val där du har möjlighet att vara med och påverka kommunen genom att utse kommunfullmäktige. Sedan 1970 infaller detta val samtidigt som val till landsting och riksdag. Kommunalvalet sker, såsom landstingsvalet på regional nivå och fungerar på precis samma sätt som riksdagsvalet. Alltså att du går till en valurna och röstar om kommunfullmäktige. En stor detalj skiljer kommunalval från övriga val. Det är att du sedan 1970 inte behöver vara svensk medborgare för att få rösta. Dock måste du vara bosatt i den aktuella kommunen och vara folkbokförd i Sverige sedan minst tre år.

Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som sköter det övergripande löpande politiska arbetet Därtill finns olika nämnder och styrelser som sköter kommunens åtaganden inom olika områden. Under dessa nämnder finns alla de kontor och förvaltningar med anställda och tjänstemän som verkställer politikernas beslut och sköter det dagliga arbetet i kommunens verksamheter.

Med andra ord har du möjlighet att påverka mycket bara genom att deltaga i kommunalvalet och utse kommunfullmäktige. Du har möjlighet att påverka så att kommunen du bor i sköts och drivs på det sätt du vill, bara genom att gå till valurnan och rösta den tredje söndagen i september vart fjärde år. Befinner du dig utomlands kan du poströsta och om du är sängliggande eller ligger på sjukhus kan du skicka bud med din röst. Alla har möjlighet att rösta i kommunalvalet.

Tidigare tog varje enskild socken hand om såväl världsliga som andliga frågor. Men år 1863 avskaffades socknen som administrativ enhet och kommuner i dagens mening föddes. Därefter fanns det flera olika kommunformer i Sverige såsom städer, köpingar och landskommuner.

Den nutida formen av kommuner infördes inte förrän år 1971 då begreppen köping och stad utmönstrades. Nu föddes istället det generella kommunbegreppet och införandet av kommunfullmäktige infördes.