| Hem | Valblogg |


En opinionsundersökning är inte alltid det lättaste att sammanfatta eller dra slutsatser om. Urvalet av dem som deltar i undersökningen är av stor vikt, även vilken svarsfrekvens som opinionsundersökningarna har spelar en stor roll.
De frågor som just för tillfället debatteras eller är aktuella i media kommer att spegla vilka svar de som utfrågas ger.
Hur frågorna ställs har en påverkan faktor. Och även om undersökningen är helt anonym eller om de intervjuade blir uppringd och får svara på frågor kan påverka resultatet.

De webbenkäter som finns i media brukar ibland användas som någon form av mätare på vad folk tycker. De kan man i de flesta fall helt negligera, de är i allmänhet rätt så lätta att manipulera både rent tekniskt och med snabba kampanjer inom ett nätverk är det lätt att få fram de svar som en grupp vill ha.

Trots det är en opinionsundersökning det enda instrumentet vi har för att försöka förutspå ett valresultat. Så här listar vi upp de opinionsundersökningar som görs inför valet 2010.
Inte alla men en del av dem. På det sättet kan vi följa trenden och se vilken som kom närmast.

En översikt av de opinionsundersökningar som görs inför valet 2010. Sorterade per månad.

Opinionsundersökningar och sammanfattningar för månad: JanuariFebruari – Mars – April – Maj – Juni – Juli – Augusti – Oktober – November – December