| Hem | Valblogg |


Folkpartiet liberalerna, som man sedan 1990 kallar sig, är den liberala rösten bland partierna i den svenska Riksdagen. Liberalismen som politisk åsikt betonar individens frihet, vilket även själva ordet liberal (av latinets liber som betyder fri) ger en fingervisning om. Betydelsen av ordet varierar med tidsepok och världsdel och det är därför svårt att ge en exakt definition. Grundläggande kan man dock med fog säga att liberalism i första rummet handlar om individuell frihet, demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Folkpartiets rötter
Folkpartiet kan därför spåra sina liberala rötter ända tillbaka till renässansen och de humanistiska idéer som uppstod i samband med den eran. Liberalismens tankegångar utvecklades ytterligare av Rousseau som argumenterade för människans naturliga rätt till frihet. I Sverige har Folkpartiet ett relativt nära släktskap till såväl nykterhets- som frikyrkorörelsen på 1800-talet där ord som frihet hade en central nyckelposition.

Som parti såg Folkpartiet dagen ljus första gången 5 augusti 1934 när en grupp frisinnade herrar grundade partiet. Sedan dess har partiet troget följt den liberala linjen och medverkat i ett antal regeringsbildningar. I dagsläget ingår man i den borgerliga alliansregeringen Reinfeldt tillsammans med moderaterna, centerpartisterna och kristdemokraterna.

Hjärtefrågor
Typiskt folkpartistiska hjärtefrågor handlar oftast om jämställdhet, utbildning, integration och invandring. Det finns inom partiet en ganska ny strömning som vill kräva ordning och reda i skolan, hårda tag i kampen mot brott, en rejäl förbättring av invandrarundervisningen och att göra upp med ”snällismen” i partiet. Detta har gjort att grävande journalister påstår sig ha hittat kopplingar mellan Folkpartiet och det danska partiet Venstre, som i dansk press har anklagats för populism och att rida på människors rädsla för invandrare. Detta har dock hela tiden avvisats som fullständigt grundlösa av Folkpartiet.

Folkpartiet i nutid
Partiledaren för Folkpartiet heter Jan Björklund och han har suttit på sin post sedan 2007 då han efterträdde Lars Leijonborg som hann med hela tio år på den posten.

Inför valet 2006 var Folkpartiet inblandat i en skandal som av många har kallats för ”Sveriges Watergate”. Det handlade om ett olagligt dataintrång i socialdemokraterna eget intranät SAP-net utfört av fem centralt placerade folkpartister i samarbete med en journalist på tidningen Expressen. Dataintrånget, som uppdagades bara två veckor innan valdagen, polisanmäldes och ledde till åtal. Tre av de inblandade, däribland journalisten, dömdes till dagsböter medan övriga tre friades helt.

Det har för övrigt länge funnits spänningar inom partiet mellan marknads- och nyliberaler på ena sidan och socialliberaler och frisinnade på den andra.