| Hem | Valblogg |

Centerpartiet

Bildandet av Centerpartiet

Centerpartiet bildades i Falköping 1913 under namnet Bondeförbundet. Åtta år senare, 1921 för att vara mer exakt, slog man sina påsar ihop med Jordbrukarnas Riksförbund. Partiet bildades som en självständig och folklig politisk kraft inriktad på att föra landsbygdsbefolkningens talan.

Innan partiets bildande var landsbygdsborna politiskt splittrade och missgynnade i många avseenden. Partiet blev därför ett intresseparti för bönderna och en samlande faktor som på olika vis sökte gynna denna grupp. Därefter följde en minst sagt explosiv utveckling. Sedan 1929 har partiets färg varit grön, fyrklövern är symbol sedan 1942 och 1957 bytte man namn till Centerpartiet. Genom alla år har partiet varit ett utpräglat landsbygdsparti som i allt mindre utsträckning har lyckats tilltala storstadssvenskarna, något som åskådliggörs av det faktum att man har sina starkaste fästen i Jämtland och på Gotland.

Kohandeln med Socialdemokraterna

Börskraschen 1929 kastade in industriländerna i en djup depression, som nådde Sverige med full styrka 1930-31. En grupp bondeförbundare förhandlade med regeringen och nådde i maj 1933 en uppgörelse, som av motståndarna kom att kallas kohandeln. Socialdemokraterna fick stöd för sina åtgärder mot depressionen och bondeförbundet fick igenom ett stödprogram för jordbruket, med skyddstullar. En konflikt kring försvarsfrågan 1936 ledde till att s-regeringen avgick och det bildades en ren bondeförbundsregering över sommaren 1936. Efter valet 1936 bildades en rödgrön koalition mellan socialdemokraterna och bondeförbundet.

När Europa och världen kastades in i ett nytt världskrig 1939 krävde Bondeförbundet att en samlingsregering skulle bildas, vilket också skedde och där två ministrar kom från det gröna partiet. Denna ministär regerade Sverige genom de dystra krigsåren.


I koalitionsregering

Under årtiondena efter andra världskrigets slut kom det nära samarbetet med socialdemokraterna att ifrågasättas allt mer inom de egna leden. Resultatet blev att Centerpartiet kom att bli allierad med borgerligheten. Större delen av 1950-talet ingick man dock i en koalitionsregering med Erlander och socialdemokraterna. Den direkta orsaken till att koalitionen upplöstes 1957 var att partierna hamnat på kollisionskurs i pensionsfrågan. Centerpartiet förespråkade en frivillig linje, medan socialdemokraterna ville ha ett obligatoriskt system.

Miljöpolitiken gör sitt insteg

60-talet kom att bli miljöpolitikens årtionde på många sätt. Genombrottet för miljötänkandet kom i och med böcker som Tyst Vår av Rachel Carson (Utgiven 1962) som i skarpa ordalag kritiserade användandet av bekämpningsmedel som DDT. Samma år som boken kom ut lade Centerpartiet fram sin första miljömotion i riksdagen och fem år senare – 1967 – antogs ett nytt miljöprogram.

Borgerlig regering

1976 fick vi en borgerlig regering med centerledaren Torbjörn Fälldin som statsminister. Tillsammans med Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet bildades den första borgerliga regeringen på 40 år i Sverige. Tiden vid regeringsmakten skulle dock bli mycket turbulent. Motståndet mot kärnkraften var en helig ko för Centerpartiet, vilket ledde till en regeringskris 1978. Centerpartiet krävde stopp för utbyggnaden av kärnkraften och att inga fler kärnkraftverk skulle laddas. Man krävde också en folkomröstning i frågan, som genomfördes 1980.

Karin Söder efterträdde 1985 Fälldin som partiledare och blev därmed Sveriges första kvinnliga partiledare.

Centerpartiet från 1990-talet

Centerpartiet har därefter ingått i ytterligare borgerliga regeringar. 1991 bildades regeringen Carl Bildt där den borgerliga fyrklövern första gången såg dagens ljus. Regeringen bestod av Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Denna konstellation skulle komma att återuppstå i samband med den borgerliga valsegern 2006. 1991 hette centerledaren Olof Johansson men 2006 var det återigen en kvinna som stod vid rodret och styrde centerskutan genom piskande stormar och förbi lömska skär. Maud Olofsson hade gjort entré.