| Hem | Valblogg |

Presidentvalet i USA är en form av indirekt val där väljarna väljer elektorer till ett elektorskollegium. Detta elektorskollegium samlas sedan och väljer i sin tur presidenten och vicepresidenten. Presidentvalet i USA hålls alltid första tisdagen i november, därefter sammanträder elektorskollegiet i december och den ny- eller omvalde presidenten tillträder slutligen den nya mandatperioden på installationsdagen den 20:e januari året därpå. Anledningen till att valet alltid är på tisdagar var från början för att ge valdeltagarna tillräckligt med tid för att kunna ta sig till vallokalen sett från söndagen (som var och är förenad med religiöst firande).

Det allra första presidentvalet i USA hölls 1789 då George Washington valdes till den första presidentposten. Sedan 1792 hålls valen vart fjärde år, precis som våra riksdagsval. Det senaste presidentvalet i USA hölls den 4 november 2008. Detta val blev en stor sensation då det var första gången i USA:s historia som en afroamerikansk president valdes, Barack Obama.

Metoden att låta elektorer utse presidenten har funnits sedan USA:s konstitution skrevs 1787. Metoden var en bra kompromiss mellan dem som ville att USA:s kongress skulle utse presidenten och dem som ville ha en direkt omröstning bland medborgarna. Antalet elektorer från varje stat sattes till lika många som statens representanter i senaten och representanthuset, vilket ansågs ge en god balans mellan folkrika stater och små stater.

Alla amerikanska medborgare som på valdagen är 18 år fyllda och har registrerat sig som väljare får rösta i presidentvalet. Sedan finns det vissa undantag i rösträtten och dessa skiljer sig från delstat till delstat. Undantagen kan vara att de som är omyndigförklarade på grund av förståndshandikapp eller personer som är dömda för grova våldsbrott inte får rösta. I till exempel delstaterna Virginia och Kentucky förlorar man sin rösträtt för all framtid om man blir dömd för ett brott. I majoriteten av delstaterna får fångar som avtjänar straff, eller villkorligt straff inte rösta.

Kvinnor fick inte rösträtt i USA förrän år 1920 och fram till 1968 års presidentval var röståldern 21 år, men 1972 sänktes den dock till 18 år.