| Hem | Valblogg |

30/12 Sentio Research. Undersökningen visar att trenden är i stort sätt oförändrad. Ett fortsatt stort stöd för de Rödgröna samt Sverigedemokraterna tar sig till riksdagen.