| Hem | Valblogg |


Dagens opinionsundersökning från SIFO ger inte mycket hopp till vare sig det röda laget eller till SD.
Opinionsundersökningen visar att Alliansen får egen majoritet om det vore val idag och då att SD inte kommer in i riksdagen. Nu är det knappt två veckor kvar till valet så en del kan naturligtvis hända fram till dess. Men trenden ser ut att bestå i den senaste tidens undersökningar, en trend om visar på ett övertag för Alliansen.  ABEXSVD

Kommentera på valblogg

I opinionsundersökningen per den 31/8 så visar sig Sverigedemokraterna vara större än Kristdemokraterna vilket har hänt tidigare i olika opinionsundersökningar bland annat i United Minds.
Det man kan fundera en del på är att resultatet presenteras just med jämförelsen mellan dessa två partier.
Men bortsett från den reflektionen så ligger Alliansen med ett övertag även i denna undersökning från Novus. Källa: SVD


Dagens undersökning från Synovates visar en fortsatt ledning för Alliansen över de Rödgröna. Ledningen är dock så pass liten som 1,2 procentenheter. Nu kan man förvisso inte rakt av jämföra olika opinionsinstitut men om man jämför med Sifos undersökning från den 15/8 så visar även den ett övertag för Alliansen dock med högre siffror.
Noterbart är att SD ligger under 4% spärren med sina 3,6%. Källa AB.

Dagens SIFO-undersökning per den 15/8 visar ett övertag för Alliansen mot det rödgröna-blocket.
Noterbart är också att Sverigedemokraterna inte bara kommer in i riksdagen utan dessutom får en vågmästarroll. Källa: AB


Kommentera? Här i så fall

United Minds och Aftonbladets opinionsundersökning, den första för augusti visar ett jämnt läge mellan de två blocken. Endast 0,9% skiljer mellan blocken. Noterbart är att Sverigedemokraterna skulle om det vore val i dag få en vågmästarroll i riksdagen. Källa AB