| Hem | Valblogg |Beskedet den 18/12-09 att General Motors (GM) tänker lägga ned Saab togs emot med stor besvikelse från samtliga. Även om framtidsutsikterna redan från början såg dåliga ut är ett definitivt besked trots allt den slutgiltiga domen.

Under hela hösten 2009 har förhandlingar först mellan GM och tänkbara spekulanter. Men till slut fanns ingen annan utväg enligt GM.

Alliansens ansvar
En regering kan aldrig anses ha det formella ansvaret att hjälpa ett privat företag, dessutom ägt av ett amerikanskt bolag. En viss hjälp i förhandlingarna har regeringen bistått med och även öppnat möjligheten att förmedla lån om vissa förutsättningar hade uppfyllts. Vilket nu inte skede.
Dessutom finns det avskräckande exemplet varvskrisen som visade på det fruktlösa att med pengar försöka hålla liv i en näring som inte klarar av att bära sig själv.

Oppositionen
Oppositionen, framför allt Socialdemokraterna har hårt drivit frågan att staten skall gå in med resurser för att på något sätt stötta Saab och försäkra sig om att arbetstillfällena och fabrikerna kan finnas kvar. De har inte fått gehör för sina åsikter hos regeringen som har kallat Socialdemokraterna ansvarslösa som vill stödja företaget på det sättet.

Nedläggningen av Saab, en klar valfråga
Med stor sannolikhet kommer nedläggningen av Saab användas av Socialdemokraterna i valrörelsen 2010. En av många frågor förvisso men de kommer hävda att Alliansens politik ifråga om arbetslinjen motsägs av deras praktiska handlande i just Saabaffären. Men andra ord Alliansen saknar vilja och förmåga att skapa arbetstillfällen och de dessutom bidrar med sitt passiva handlande till att skapa fler arbetslösa.

En drömsits för Socialdemokraterna
På ett sätt sitter Socialdemokraterna i en drömsits när det gäller nedläggningen av Saab. De kommer att kunna hävda att de hade en annan plan som kanske skulle ha kunnat rädda företaget. Ett till synes svårbevisat påstående.