| Hem | Valblogg |


Bilar och bilkörning är en skiljefråga mellan de båda blocken i svensk politik. Synen på bilens plats i samhället är större än vad som ibland framgår i debatten.
En överensstämmelse avseende att utsläppen skall minska finns, men sedan är det i princip slut på enigheten.

Förbifart Stockholm

Ett projekt där skiljelinjen mellan Alliansen och de rödgröna visar sig är förbifart Stockholm.
Ett projekt som har till syfte att knyta samman norr och söder för att minska trafikmängden på infarterna till Stockholm.
Från början fanns en viss samstämmighet mellan Alliansen som Socialdemokraterna om att förbifarten skulle byggas. Dock med en del skillnader i antalet filer. Sedan när Miljöpartiet kom in på banan drogs stödet från S tillbaka.
Den senaste utvecklingen är att det skall hållas en folkomröstning om förbifarten skall byggas. En klar eftergift från Socialdemokraterna för Miljöpartiet.

Miljöpartiets motstånd mot all bilkörning

Miljöpartiets syn på bilar verkar till synes vara att de i huvudsak riktar kritik mot utsläppen som de nuvarande bilarna gör. Och att det därför skall skattas hårdare de drivmedel som ger utsläpp.
En syn som ofta inte granskas mer ingående.
Tittar man lite noggrannare på Miljöpartiets politik framgår att det är bilen som transportmedel i sig de är aktiva motståndare till.
Och det oavsett vilket drivmedel och den miljöbelastningen drivmedlet kan orsaka.

En närmare studie på Miljöpartiets webbplats visar med alla önskvärd tydlighet att Mp vill begränsa bilismen så mycket det överhuvudtaget går. Och det av ren princip då de anser att transporter av individer skall flyttas över till kollektiva färdmedel.
De vill med andra ord begränsa möjligheten för vanligt folk att njuta av en fridfull bilsemester.

Den delen av Miljöpartiets agenda är mycket sällan uppe till diskussion.

Kommentera? Här i så fall