| Hem | Valblogg |

Val, igen kan man nästan säga. EU-valet den 7 juni 2009 ligger fortfarande nära i tid. Valet till Kyrkofullmäktiga den 20 september ännu närmare inpå oss. Förvisso det ett val med ett ännu mindre deltagande än det nyss nämnda EU-valet.
Den 19 september 2010 är det dags igen för val. Då till riksdagen, landstingen samt till kommunerna. Den här webbplatsen kommer mest fokusera på riksdagsvalet och det som ligger nära det.

Valet 2010
Precis som alla val tidigare betraktas även detta val som speciellt viktigt ur olika synpunkter. Det finns dock en del aspekter som skiljer det stundande valet 2010 mot tidigare val. De borliga partierna gick det val med ett gemensamt program under det nybildade namnet Alliansen.

I tidigare val har de gått fram med egna program för att sedan när de nått majoritet i riksdagen, 1976 respektive 1991, bildat regering. Regeringar som hade en hel del problem med slitningar inom sig.
Samarbetet inom Alliansen har hitintills fungerat i princip klanderfritt mellan partierna. Och det finns knappast nu någon anledning att tro att det inte skall fungerar fram till valet 2010.

Oppositionen inför valet 2010
Socialdemokraterna under Mona Sahlin har efter en del turer lyckats ena Miljöpartiet och Vänsterpartiet att gemensamt gå fram som ett alternativ till Alliansen. Ett samarbete som i början hade en del problem och framledes verkar kunna bli lite problematiskt om de inte kan enas i en del politiska frågor där de långt ifrån har en samsyn. Nu finns det en viss tid fram till valet för att trots det kunna presentera ett gemensamt program för väljarna.

Nya partier till valet 2010
Framför allt två partier verkar kunna påverka väljarna till valet 2010. Sverigedemokraterna visar i olika opinionsundersökningar att de ligger precis på gränsen till att komma in i riksdagen om det vore val idag. Partiet vållar en hel del problem för både det röda och blåa blocket om de skulle ta sig in i riksdagen. Detta då de med stor sannolikhet lär få en vågmästaroll i det läget.
Det andra partiet är Piratpartiet som fick överraskande framgångar i EU-valet där de tog sig in med ett mandat, sedermera två i samband med Lissabonföredragets godkännande. Än så länge märks de inte så mycket i samband med diskussionerna om valet 2010. Men deras stöd i sociala media lär när valupptakten börjar på allvar nog få ett gemomslag.

Oavsett om valet 2010 är speciellt eller bara ett vanligt val så lär valrörelsen bli intensiv och mycket spännande.