| Hem | Valblogg |Det svenska engagemanget i Afghanistan är en fråga som spetsas till ju närmare valet vi kommer.
Konsensus råder bland samtliga riksdagspartier om behovet av humanitärhjälp och hjälp till återuppbyggnad av landet.
Men där tar också samstämmigheten slut.

Mer stridande trupp med Alliansen
Den militära insatsen aktualiseras ytterligare genom en debattartikel i DN idag. Sven Tolgfors (M), Birgitta Ohlsson (FP), Kerstin Lundgren (C) och Holger Gustafsson (KD) argumenterar för en ökad militär insats i Afghanistan och en förlängning av mandatet. Även om den ökade militära insatsen är lite vagare formulerat.
Men trots det så är beskedet om en krigsupptrappning klarare än de besked som getts om försäljning av Vattenfall.

Osäkerhet i oppositionen
Mot detta står då en i nuläget splittrad opposition. MP vill se ett militärt tillbakadragande år 2014. V kräver ett omedelbart upphörande av den svenska krigsinsatsen. S har inte bestämt sig än hur de vill ha det.
Vilket kan tyckas vara ett litet märkligt ställningstagande då frågan inte är helt oväsentlig, huruvida vi skall ha stridande soldater i ett annat land på uppdrag av andra.
Dock så siktar väl S in sig på en kompromiss med de andra partierna så det lär sluta med att trupperna skall dras tillbaka år 2012.

Ringa nytta med svensk trupp
Att den svenska insatsen på runt 500 man är helt oväsentliga för krigets utgång är rätt så klart.
Vitsen är snarare att visa någon form av solidaritet med USA och deras krigföring där. Eller som man även kan kalla det visa att vi i Sverige är en lydig knähund till den amerikanska utrikespolitiken.