| Hem | Valblogg |

Enligt den en opinionsundersökning kommer nu Sverigedemokraterna med god marginal in i riksdagen. Under det senaste året har de i olika opinionsundersökningar pendlat omkring 4%-spärren. Men just nu drygt en och en halv månad före valet så ser de ut att säkerställa en riksdagsplats. Och det också i form av en vågmästerroll.

Skräcken för SD
Sverigedemokraterna sätter på ett sätt skräck i de andra partierna och rubrikerna i media andas nästan en panikstämning.
Samtliga partier i riskdagen har använt en taktik som gått ut på att aktivt bekämpa SD och deras åsikter. En taktik som uppenbarligen inte har slagit väl ut hos väljarna eftersom stödet för SD ökar.

Kampanjer mot SD verkar stärka partiet
Men det kan kanske vara så här att just kampanjen mot SD som parti är det som gett det ökade stödet för SD. Detta i kombination med den webbplats som ligger överst, i skrivande stund, när man söker på Sverigedemokraterna i Google också den är ett uttryck för en regelrätt kampanj mot partiet.
Allt detta förstärker på ett sätt partiets utanförskap och att de är det enda parti som sitter på sanningen ifråga om deras profilfråga; invandringen.

Fel taktik
Visserligen är det inte val än men taktiken att försöka bekämpa Sverigedemokraterna ser ut att helt ha misslyckats.
En frågeställning där är kanske att sakfrågorna som SD tar upp skulle ha behandlats med lite större omsorg än vad om nu gjorts. De pekar med sin politik trots allt på en del problem som finns i samhället. Det man snarare borde ha gjort är att debattera lösningar på det som kan uppfattas som problem.
Men det återstår än några veckor till valet så mycket kan förändras.

(ABABSyd ) Kommentera? Här i såfall