| Hem | Valblogg |


Centerpartiet

Partiets mål är att region Norrland skall vara en sammanhållen region. Regionen omfattar länen; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg.
Regionen skall ha beskattningsrätt.

Politiska mål
Partiet vill bilda en Region Norrland senast 2014. Produktionsskatt skall införas på de naturresurser som finns inom regionen samt att de inkomsterna skall tillfalla regionen.

Bland annat finns det i partiprogrammet följande punkter:
Fler deltidsbrandkårer, en decentraliserad skola, Samernas rättigheter enligt FNs stadgar för ursprungsbefolkning skall följas.