| Hem | Valblogg |

En fråga som definitivt kommer att få betydelse i valrörelsen är försäljningen av Vattenfall. Hela eller delar under nästkommande mandatperiod om Alliansen vinner valet i september.

Centerpartiets utspel om att delar av Vattenfall skall säljas ut för att finansiera en satsning på andra energialternativ möttes med det som såg ut att vara skepsis av de andra partierna i Alliansen. Men tittar man lite på djupet bakom kommentarerna framgår att något hinder bland den andra i regeringen inte finns. Tvärtom, Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet ställde sig bakom förslaget.
Om än då med vissa förbehåll om hur intäkterna från försäljningen skulle fördelas.


Miljöpartiet kan tänka sig försäljning av Vattenfall
Nu kan man tänka sig att det enbart är Alliansen som kan tänka sig en utförsäljning av Vattenfall. Men de tankarna finns även hos Miljöpartiet. Peter Eriksson, Mp, öppnade för en försäljning i juni. Dock så gäller det till skillnad från Alliansens syn en försäljning av de kolkraftverk som Vattenfall har i sin ägo.
Så en viss avgörande skillnad finns mellan blocken i fråga om en utförsäljning.

Socialdemokraterna motsätter sig kraftigt en försäljning av Vattenfall. De, via Thomas Östros, menar att Vattenfall är kronjuvelen i det statliga ägandet.
Och befarar att det kommer leda till prishöjningar på el och att vinsterna hamnar utomlands och inte kommer skattebetalarna tillgodo.
Med andra ord som när Stockholms Stad sålda ut sitt energiverk, Birka Energi, till Fortum.
En affär som de ansvariga för försäljningen djupt ångrar idag. Detta då resultatet blev kraftigt höjda energipriser och en vinstförflyttning utomlands.

Frågan är om Alliansen är villiga att upprepa det misstaget med en försäljning av Vattenfall.
Det om något lär bli en valfråga.