| Hem | Valblogg |

REorganisation i skolan – kanonmat!

Jag beundrade Jan Björklund för hans ambition att återinföra ett gammalt skolsystem, som visade sig vara fruktbärande för elever med såväl praktisk som teoretisk begåvning. En skolform, som gav betyg till eleven från allra första början. Ett verktyg, som kunde användas till att ge extra resurser när så erfordrades. Ett verktyg, som kunde vara en värdefull plattform för samtal med såväl elever som föräldrar.

Tyvärr har jag nödgats revidera min syn på nämnde Björklund. Jag erfor häromdagen att han är en ivrig förespråkare för Sveriges fortsatta engagemang i Afghanistan. Dessutom är han tydligen villig att skicka ut fler svenska pojkar och flickor till kanonmat.

Jag får inte ihop detta. Visar humanism i det ena fallet – och krigshets i det andra.

Jag har oerhört svårt att tro att vår närvaro i Afghanistan handlar om empati för befolkningen, att barn ska få skolundervisning eller att kvinnor ska behöva ha huvudbonad. Eller att man vill demokratisera det afghanska samhället.Talibanerna finns där och har bott där sedan urminnes tider. Olika kulturer finns här i världen. Här i Sverige har vi ett antal, bland annat romer, danskar och finländare.

Den sannolika orsaken till det pågående kriget i Afghanistan är väl ganska tydlig. USA suktar efter landets unika naturtillgångar och Europas stjärtslickare står med mössan i handen bugandes och bockandes för det stora landet i väster. Och icke förty passar det som hand i handske.
För när arbetslös är stor startar ett krig – och pågår. Några färre, som kräver sin rätt till arbete eller samhällelig försörjning.

Minns Vietnam – minns andra världskriget!

/Inga LillDet svenska engagemanget i Afghanistan är en fråga som spetsas till ju närmare valet vi kommer.
Konsensus råder bland samtliga riksdagspartier om behovet av humanitärhjälp och hjälp till återuppbyggnad av landet.
Men där tar också samstämmigheten slut.

Mer stridande trupp med Alliansen
Den militära insatsen aktualiseras ytterligare genom en debattartikel i DN idag. Sven Tolgfors (M), Birgitta Ohlsson (FP), Kerstin Lundgren (C) och Holger Gustafsson (KD) argumenterar för en ökad militär insats i Afghanistan och en förlängning av mandatet. Även om den ökade militära insatsen är lite vagare formulerat.
Men trots det så är beskedet om en krigsupptrappning klarare än de besked som getts om försäljning av Vattenfall.

Osäkerhet i oppositionen
Mot detta står då en i nuläget splittrad opposition. MP vill se ett militärt tillbakadragande år 2014. V kräver ett omedelbart upphörande av den svenska krigsinsatsen. S har inte bestämt sig än hur de vill ha det.
Vilket kan tyckas vara ett litet märkligt ställningstagande då frågan inte är helt oväsentlig, huruvida vi skall ha stridande soldater i ett annat land på uppdrag av andra.
Dock så siktar väl S in sig på en kompromiss med de andra partierna så det lär sluta med att trupperna skall dras tillbaka år 2012.

Ringa nytta med svensk trupp
Att den svenska insatsen på runt 500 man är helt oväsentliga för krigets utgång är rätt så klart.
Vitsen är snarare att visa någon form av solidaritet med USA och deras krigföring där. Eller som man även kan kalla det visa att vi i Sverige är en lydig knähund till den amerikanska utrikespolitiken.