| Hem | Valblogg |

Socialdemokraternas stora misstag var att liera sig med Miljöpartiet. Ett parti, som viftar på svansen åt både höger och vänster. Ett
makthungrigt parti.

Miljöpartiet, ett parti, som genom sin fanatism pläderar för ökade pålagor för dom bilburna, lever inte i verkligheten. Folk behöver sin bil för
att kunna arbeta. Vi lever i ett glesbebyggt land. De flesta av oss saknar den infrastruktur, som ex-vis stockholmare åtnjuter.

Många har nog också känt en avsaknad av gammal trygghet från den tid det uttalades att man stod till vänster om mittlinjen. Till vänster
har varit synonymt med att garantera försörjning av ex-vis sjuka och gamla.

– Men icke att förglömma vad Cornelis Vreeswijk skrev i en av sina visor: ”det finns samma kapitalister här som där.” Facket har under
många år svikit sina medlemmar och själva visat upp pampfasoner. Månne det är därför som LO- och TCO- medlemmar har flyttat sig
till höger? –

Göran Persson, vår förre statsminister, såg till att gräva socialdemokraternas grav djup vid valet 2006. Ni vet han som dansade med
kossan Doris och storfinansen. Han myntade ord som: den som är satt i skuld är inte fri.

Efter sin nesliga förlust i valet 2006 kunde han lugnt dra sig tillbaka och dansa med egna kor på sin mångmiljonherrgård. Månne arbetade
han inte tillräckligt hårt för att vinna valet? Eller fick ideologin ge vika för godsägardrömmen och ett välbetalt extraknäck som konsult?

– Tja, vad vet jag? Men som Cornelis sjöng: ”Samma kapitalister här som där.”-

Inga Lill

DNDNDNSVDSVD


Och då fick vi det bekräftat igen. Om nu Sverigedemokratierna kommer in i riksdagen och får en vågmästarroll så är det mest troliga scenariot att Alliansen söker stöd hos Miljöpartiet för att bilda regering.
Ett klart besked från Reinfeldt under söndagens debatt med Sahlin.
Nu är inte det här första gången något parti i Alliansen öppet flörtat med Mp utan det har även Fp och Centern gjort. Och deras försiktiga förfrågan har tidigare besvarats positivt av Mps Maria Wetterstrand.
Hon har i ett läge där Sverigedemokraterna får en vågmästarroll även hon sagt att ett samarbete med något eller några Allianspartier kan vara aktuellt.

För maktskifte, undvik Miljöpartiet

Här uppstår en del problem för dem som vill ha ett maktskifte i valet den 19. En röst på Miljöpartiet kommer med största sannolikhet innebära att Alliansens fortsätter regera i fyra år till om SD kommer in i riksdagen.
Men förbehållet är om SD kommer in och får en vågmästarställning, eller?

Miljöpartiet det svagaste kortet

Att Mp eftersträvar maktpositioner är rätt uppenbart och det är naturligt för ett politiskt parti. Men att så här i princip öppet flörta med Alliansen som de gör är kanske lite märkligt detta då de ingår i det rödgröna blocket. För öppet har det varit Mps inviter till allianspartier. Att Wetterstrand så här på upploppet håller sig med en annan version är mycket förståeligt, det är trots allt inte ens en vecka kvar till valet. Och då finns det all anledning för Mp att inte spoliera sina chanser till en utmärkt förhandlingslösning med Alliansen eller för den delen inom det rödgröna blocket om de vinner egen majoritet.

Rösta S eller V

Eftersom det råder en stor osäkerhet om SD kommer in eller inte och om de kommer få en avgörande ställning finns egentligen bara två alternativ för de som vill ha maktskifte.
Och det är att rösta på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Miljöpartiet är så att säga jokern i leken de kommer att välja den som kan de dem mest utbyte och det oavsett tidigare överenskommelser.

Diskutera? Här på valblogg i såfall

ABABEXEXEXSVDDN


Dagens opinionsundersökning från SIFO ger inte mycket hopp till vare sig det röda laget eller till SD.
Opinionsundersökningen visar att Alliansen får egen majoritet om det vore val idag och då att SD inte kommer in i riksdagen. Nu är det knappt två veckor kvar till valet så en del kan naturligtvis hända fram till dess. Men trenden ser ut att bestå i den senaste tidens undersökningar, en trend om visar på ett övertag för Alliansen.  ABEXSVD

Kommentera på valblogg


Lite hårddraget kan man säga att dagens utspel av Fredrik Reinfeldt och Beatrice Ask innebär brottsbekämpning genom längre fängelsestraff.
Nu innehåller förvisso deras åtgärdspaket mot brottsligheten fler punkter men längre fängelsestraff är den mest framträdande.

Brottsligheten ökar ständigt

Att vi har en konstant ökad brottslighet i landet har BRÅ klart konstaterat när det gäller totala antalet brott. Att det finns avvikelser inom vissa brottstyper förändrar inte helheten.
Så avseende ökningen av antalet brott råder det i princip konsensus om bland samtliga partier.
Det som däremot avviker är hur brott skall bekämpas.
I moderaternas 10 punkter för effektivare brottsbekämpning ingår bland annat att mängdrabatten vid fler brott skall, om inte försvinna så i alla fall minskas.
En konsekvens av detta är att fler dömda kommer att sitta inne längre tid än nu.

Fängelsestraff skiljelinje mellan blocken

En stor skiljelinje mellan blocken är synen på fängelsestraff som metod vid brottsbekämpning. Otvivelaktigt så begår en person som sitter i fängelse och är brottsbenägen färre brott under sin fängelsevistelse än utanför.
Diskussion gäller då om längre fängelsestraff ger en avskräckande effekt för andra. Motståndarna, i huvudsak de rödgröna, menar att det inte finns någon forskning som visar att hårdare straff ger mindre brottslighet totalt.
Mot detta kan man säga att det finns heller ingen forskning som visar att kortare straff ger mindre brott.
Så där kan man säga att ingen av sidorna kan stödja sig mot forskning. Det som däremot gäller är att den som sitter inne begår färre brott.

Individens ansvar kontra samhällets

Synen på brott och straff kan enklast förklaras mellan synsättet på individens ansvar eller icke ansvar för brottsliga gärningar.
Där företrädare för Alliansen hävdar att individen har ansvar så menar de rödgröna att individens gärningar är en följd av samhället han/hon lever i.
Drar man ut detta synsätt så är de rödgröna i princip motståndare till straff då den enskilda individen begår brott som en konsekvens och sociala och ekonomiska omständigheter som ligger utanför individens kontroll. Och då med andra ord inte kan anses som ansvarig för sina gärningar. Och utan ansvar skall man heller inte straffas enligt det rödgröna synsättet.

För Alliansen däremot så har individen ansvar för sina gärningar och kan följaktligen straffas.


Kommentarer? Här på valblogg

I opinionsundersökningen per den 31/8 så visar sig Sverigedemokraterna vara större än Kristdemokraterna vilket har hänt tidigare i olika opinionsundersökningar bland annat i United Minds.
Det man kan fundera en del på är att resultatet presenteras just med jämförelsen mellan dessa två partier.
Men bortsett från den reflektionen så ligger Alliansen med ett övertag även i denna undersökning från Novus. Källa: SVD